O objektu

VEČSTANOVANSKI OBJEKT BLOK VEVČE


Inovativni pristop h gradnji in trajnostno naravnana gradnja s poudarkom na energetski učinkovitosti je edinstvena v Sloveniji.

 

Objekt, razen betonske kletne etaže, je v celoti izveden s križno lepljenimi
lesenimi paneli – sistem gradnje CLT. Ena izmed glavnih prednosti lesene gradnje –
poleg že velikokrat omejenih, natančnosti in hitrosti gradnje – je tudi minimalen
vnos vlage v objekt med gradnjo. Vsi elementi konstrukcije so montažni in
predhodno pripravljeni v proizvodnji. Tako je objekt, za razliko od tradicionalno
grajenih objektov, za vselitev primeren takoj ob dokončanju.

 

Zunanja ureditev in kanalizacijaDostop do objekta je preko obstoječega priključka na Vevško cesto. Dostopna cesta se konča s parkiriščem za 3 avtomobile, od koder je neposreden dostop do ploščadi pred vhodom v objekt.  Ob parkirišču je predvidena pokrita uvozno izvozna klančina. V podaljšku strehe klančine je prostor za kolesarnico in zbiralnike za komunalne odpadke. Na zeleni površini JZ pred objektom je predvideno otroško igrišče z atraktivnimi, kakovostnimi igrali in skupne odprte površine za vse stanovalce.

 

Funkcionalna zasnovaPredviden objekt bo etažnosti K+P+2. V kletni etaži so predvidena parkirna mesta ter nekatere shrambe – v ostalih etažah so predvidene stanovanjske enote, 6 enot na etažo ter skupni hodnik z vertikalnimi komunikacijami (stopnišče in dvigalo) ter nekaj shranjevalnih prostorov vzdolž V fasade. Na zahodni fasadi so zasnovani balkoni v montažni, jekleni izvedbi v vseh treh nadzemnih etažah.

 

Izredna lokacijaObjekt bo stal na robu mesta in v oddaljenosti do 500 m nudi odlično dostopnost do vseh pomembnih mestnih funkcij, vrtca, osnovne šole, avtobusne postaje mestnega prometa, zdravstvenega doma ter raznih trgovin in restavracij. Prav tako so ne prav daleč, pešpoti in kolesarske steze, trim steza... Do AC obroča je dober kilometer. Vse to stanovalcem ponuja idealno priložnost za aktivno, mirno in zdravo življenje.

Vsa stanovanja bodo s svojo funkcionalno zasnovo prilagojena raznovrstnim bivalnim željam in življenjskemu slogu. Kot posebnost bo kupcem v predprodaji dana možnost izbora materialov ter opreme po njihovih željah.
12

DVOSOBNIH
STANOVANJ

3

TROSOBNA
STANOVANJA

3
TRI IN POL SOBNA
STANOVANJA

 

HIŠA SODOBNEGA BIVANJA

 

Fasada bo v peščenih barvah in bo delno obdelana z klasično tankoslojno fasado in v zadnji etaži oblečena v fasadne plošče. Stavba bo prepoznavna tudi po velikih steklenih površinah in prostornih terasah ali atrijih. Streha bo ravna. Vhod bo preko večjega predprostora, ki se bo nadaljeval v svetel hodnik. Povezava v zgornje etaže bo preko stopnišča in osebnega dvigala za osem oseb. Okolica bo parkovno urejana, na vzhodni strani bo tudi manjše otroško igrišče in kolesarnica.

Ogrevanje / Prezračevanje / klimatizacijaZa ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode je v kleti objekta predvideni tehnični prostor za plinsko kotlovnico, v katerem sta nameščena dva stenska plinska kotla. Sistem ogrevanja stanovanj je talno. V kopalnicah so poleg talnega ogrevanja predvideni tudi električni (lestvični) radiatorji. Za skupne prostore, stopnišče, hodnike, shrambe in prostor za čistila ogrevanje ni predvideno. V stanovanjih je predvideno prezračevanje z rekuperatorjem z visoko stopnjo vračanja toplote. Naprave za prezračevanje so predvidene v kopalnicah. Zajem svežega zraka je predviden na fasadi objekta in poteka skozi zid in pod stropom. Odvodni kanal odpadnega zraka poteka s posamezno vertikalo na streho objekta. Za prezračevanje in razvlaževanje shramb je predvideno prisilno odvajanje zraka preko odvodnih ventilatorjev in prezračevalnih kanalov oziroma cevi speljanih do posamezne shrambe. Zajem svežega zraka je preko prezračevalnih rešetk oziroma žaluzij direktno na fasadi ali v svetlobnih jaških.

Energija in izolacijaZunanje stene bodo izolirane s petnajst centimetrsko toplotno izolacijo, ki bo v kombinaciji z masivnimi več slojnimi križno lepljenimi lesenimi elementi in trojnim termopanom v lesenih oknih, zagotovila vsem zahtevam za nizkoenergetsko gradnjo. K energetski varčnosti bodo pripomogle vgrajene žaluzije, ki bodo z električnim pogonom prispevale k  še večjemu udobju. Posebej bo poskrbljeno tudi za ustrezno zvočno izolativnost. Elektro instalacije bodo izvedene v okviru sodobnih trendov. Za doplačilo pa bodo stanovanja opremljena z  posebnim kontrolnim centrom za  avtomatsko regulacijo ogrevanja, zračenja in senčenja. Klet objekta bo opremljena z vso potrebno opremo za požarno, poplavno varnost in zračenje. Avtomobilski vhod v garažo bo preko električnih garažnih vrat z daljinskim upravljanjem.

1.GRADNJE

1.1 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI

1.1.1  SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

V Vevčah v Ljubljani, na Vevški cesti investitor gradi nov večstanovanjski objekt z 18 stanovanjskimi enotami in vkopano garažo, ki se proti JZ odpira na teren. Lokacija predvidene gradnje se nahaja v naselju Vevče.

 

1.1.2 LOKACIJA

Lokacija objekta se nahaja na zemljiških parcelah parc. št. 2275, 2276, 2277, 2278/1, k.o. 1770 Kašelj.

 

1.1.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Opis programske in funkcionalne zasnove objekta z razporeditvijo programov po etažah:            

Predviden objekt bo etažnosti K+P+2. V kletni etaži so predvidena parkirna mesta ter nekatere shrambe – v ostalih etažah so predvidene stanovanjske enote, 6 enot v vsaki etaži ter skupni hodnik z vertikalnimi komunikacijami (stopnišče in dvigalo) ter nekaj shranjevalnih prostorov vzdolž V fasade. Na zahodni fasadi so zasnovani balkoni v montažni, jekleni izvedbi v vseh treh nadzemnih etažah.

KLET: V kleti je predvideno parkirišče z 21 parkirnimi mesti, ter servisni prostori stanovalcev (shrambe, kotlovnica, prostor za čistila). Klet je na južni in zahodni stranici delno odprta in tako naravno prezračevana.

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT:

Večstanovanjski objekt se bo nahajal v osrednjem delu parcele. V njem bo 18 stanovanjskih enot in shramb v 3 etažah. Vhod v objekt bo s ploščadi na V strani.

Ostale površine neposredno okoli objekta so namenjene lastnikom pritličnih stanovanj. Ob Z parcelni meji poteka dostopna pot.

 

1.2 KONSTRUKCIJA

1.2.1 KLET

Kletna etaža oziroma podzemni del objekta je monolitna armiranobetonska, sestavljena iz temeljne plošče, AB stebrov in sten ter plošče nad kletjo.

 

1.2.2 PRITLIČJE, PRVO IN DRUGO NADSTROPJE

Lesena konstrukcija objekta je izvedena v obsegu etaž P+2 (pritličje, 1. in 2. nadstropje) in je lomljene pravokotne oblike.

 

1.3 STREHA

Objekt ima predvideno ravno streho minimalnih naklonov zaključeno z atiko. Osnovna kritina je polno lepljena EPDM strešna guma (npr. proizvajalca Firestone), ki je prekrita s pranim rečnim prodcem. Ravna streha je prezračevana preko izpustov v atiki, ki je ustrezno zaključena in obdelana s pločevino. V strehi so predvideni preboji za jaške instalacij in jašek dvigala. Vsi preboji so ustrezno zaključeni in obdelani z zaključno pločevino. Vrh jaškov je višji od vrha atike. V atiki so predvideni varnostni prelivi, ki morajo biti na ustrezni višini, da je zagotovljeno pravilno delovanje. Glavna streha se odvodnjava preko odtočnikov vezanih v odtočni sistem, ki morajo biti izvedeni skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja. Na strehi uvozne klančine sta predvidena dva odtočnika, ki sta preko vidnih vertikal speljana speljana v sistem meteornega odvodnjavanja.

Na strehi bo izveden ustrezni varovalni sistem za preprečitev padca v globino, npr. z jeklenico, kamor se lahko vzdrževalec vpenja s svojo varovalno opremo. Na streho se dostopa preko lestve skozi horizontalno odprtino nad stopniščnim podestom v zadnji etaži.

 

1.4 FASADA

Večji del fasade je izveden s tankoslojnim fasadnim ometom in toplotno izolacijo iz mineralne volne, skladno zahtevami iz študije požarne varnosti. V pritličju je na vzhodni fasadi ob vhodu v osi E predvidena cevna struktura iz vertikalnih Fe vroče cinkanih in prašno barvanih profilov, ki so razporejeni v neenakomernem ritmu in se kontinuirano nadaljujejo v ograjo o severni fasadi objekta. Enaki profili se pojavijo na J in Z fasadi na nivoju kleti, poleg estetske imajo tudi funkcijo varovanja kletne etaže pred neželenim vstopom.

Na Z fasadi so predvideni balkoni montažne jeklene izvedbe, vroče cinkana in barvana na mestu. Ograje na balkonih bodo 1m visoke in sestavljene iz podkonstrukcije iz Fe profilov in obdelana z alu paneli iz ekspandirane pločevine. Na enak način bodo izvedene sosedske pregrade med posameznimi balkoni.

Objekt uvozne klančine je AB izvedbe, fasada je beton, po razopaženju se stiki brusijo.

 

1.5 STAVBNO POHIŠTVO

Okna bodo v lesenih okvirjih naravne barve in zastekljena s troslojno termopan zasteklitvijo. V shemah stavbne opreme so označena okna oz. deli oken – stekla, ki morajo imeti varnostno zasteklitev – z namenom preprečitve padca v globino. Odpiranja so označena v shemah.

Vhodna vrata so alu izvedbe z zasteklitvijo z elektronsko ključavnico – povezavo z domofonom, enako velja za posamezna vrata, ki delijo hodnik. V shemah so bolj detajlni opisi, označeni so način odpiranja, požarna odpornost in zahteve vezane na Študijo požarne varnosti.

Vsa vrata v stanovanja so protivlomna. V shemah so bolj detajlni opisi, označeni so način odpiranja, požarna odpornost in zahteve vezane na Študijo požarne varnosti.

Vrata v shrambe, ki so v nadzemnih etažah morajo imeti enako kljuko in celotni zunanji izgled kot vhodna vrata v stanovanja, saj bo le na ta način dosežen enoten izgled hodnika. Shrambe v kleti imajo lahko drugačna vrata, predvidena so kovinska.

Rolo vrata na uvozni klančini so perforirana.

V načrtih so označene svetle širine vrat, ki morajo biti zagotovljene ob odprtem krilu.

 

1.6 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV

Tlak v stanovanjih je parket in keramika v mokrih prostorih (WC in kopalnica). Tlak v skupnih prostorih na hodnikih in v stopnišču je keramika. Tlak v garaži je glajen beton. V shrambah na kletnem nivoju je tlak proti prašno prebarvan.

Vsi tlaki morajo zagotavljati zadostno protizdrsnost.

Stene in stropi v skupnih prostorih so slikopleskarsko obdelane. V stanovanjih so v večini prostorov stene slikopleskarsko obdelane, v kopalnicah je po stenah položena keramika. Stropi v stanovanjih so delno spuščeni MK izvedbe s slikopleskarsko obdelavo,  preostali deli stropov so leseni, vidne CLT kvalitete in oljeni.

Stene in stropi v garaži in kolesarnici so iz betona z brušenimi stiki.

 

1.7 ZUNANJA UREDITEV in KANALIZACIJA

Dostop do objekta je preko obstoječega priključka na Vevško cesto. Dostopna cesta se konča s parkiriščem za 3 avtomobile, namenjene obiskovalcem, od koder je neposreden dostop do ploščadi pred vhodom v objekt.  Ob parkirišču je predvidena pokrita uvozno izvozna klančina. V podaljšku strehe klančine je prostor za kolesarnico in zbiralnike za komunalne odpadke. Na zeleni površini JZ pred objektom je predvideno otroško igrišče z atraktivnimi, kakovostnimi igrali in skupne odprte površine za vse stanovalce. 

 

1.8 OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE

Za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode je v kleti objekta predvideni tehnični prostor za plinsko kotlovnico, v katerem sta nameščena dva stenska plinska kotla.

Sistem ogrevanja stanovanj je talno. V kopalnicah so poleg talnega ogrevanja predvideni tudi električni (lestvični) radiatorji.

Za skupne prostore, stopnišče, hodnike, shrambe in prostor za čistila ogrevanje ni predvideno.

V stanovanjih je predvideno je prezračevanje z rekuperatorjem z visoko stopnjo vračanja toplote.

Naprave za prezračevanje so predvidene v kopalnicah. Zajem svežega zraka je predviden na fasadi objekta in poteka skozi zid in pod stropom. Odvodni kanal odpadnega zraka poteka s posamezno vertikalo na streho objekta.

Za prezračevanje in razvlaževanje shramb je predvideno prisilno odvajanje zraka preko odvodnih ventilatorjev in prezračevalnih kanalov oziroma cevi speljanih do posamezne shrambe. Zajem svežega zraka je preko prezračevalnih rešetk oziroma žaluzij direktno na fasadi ali v svetlobnih jaških.

 

1.9 ELEKTRIKA

Načrt električnih instalacij in električne opreme za objekt BLOK VEVČE obravnava izvedbo naslednjih segmentov: energetski razvod 0.4 Kv, splošna razsvetljava, zasilna razsvetljava, el. instalacije za splošne porabnike, el. instalacije za strojne naprave, ozemljitve in zaščita pred napetostmi, strelovodna instalacija, IKS (informacijsko komunikacijski sistemi), Domofon sistem, Javljanje plina v kotlovnici, M-BUS.

V garaži na zunanji strani stene so predvidene glavne priključne omare za skupne prostore in stanovanja. PMO omare so pred vozili v garaži zaščitene s pomočjo prometnih količkov. Poleg glavnih priključnih omar se bo na zunanji steni stopnišča namestila , razdelilna omara skupne rabe, priključna omara za telefon in kabelski sistem, komunikacijska omara skupne rabe in centrala M-BUS sistema (odčitavanje števcev HV+TV);

V kolikor bo tekom uporabe s strani etažnih lastnikov nameščenih več kot 5 polnilnic za E avtomobile, bo treba vgraditi avtomatsko javljanje požara.

 

1.10 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

Vse nosilne stene bodo iz masivnih križno lepljenih plošč. Glede na statične zahteve bodo stene lahko mestoma ojačane z lesenimi stebri ali kovinskimi profili. Zunanje stene bodo zunaj izolirane s kameno volno, finalni sloj pa bo tankoslojna kontaktna fasada. Vse nosilne stene bodo imele enostransko vgrajeno inštalacijsko ravnino, kjer bo prostor za inštalacije. Končna obloga sten bodo mavčno – kartonske plošče, v mokrih prostorih pa keramika.

Nosilne plošče nad etažami bodo iz masivnih križno lepljenih plošč ustrezne debeline. Na njih je predvideno nasutje kamnitega drobirja, ki ob toplotni izolaciji in estrihu skrbi za ustrezno zvočno izolativnost. Mokri in zunanji prostori (balkoni  in terase) so dodatno izolirani z hidroizolacijo, ki preprečuje vdor vode do konstrukcije. Pred finalnim slojem keramike bodo uporabljeni še dodatni hdrioizolativni premazi.

Stropovi v stanovanjih (razen terasne etaže) bodo lahko brez obdelave (vidna nosilna lesena plošča).

Streha nad zadnjo (terasno) etažo bo izvedena iz lahkih lesenih nosilcev ustrezne višine. Med njimi bo vgrajena toplotna izolacija.

 

2.PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO

Predvideni objekt bo priključen na javno vodovodno, električno, kanalizacijsko in plinovodno omrežje. 

 

2.1 CESTNI PRIKLJUČEK IN MIRUJOČI PROMET

Lokacija ima obstoječ cestni priključek na kategorizirano Vevško cesto. Novo predvidena ureditev predvideva razširitev obstoječega priključka na SV delu parcele.

 2.2 VODOVOD

Predvidena je rekonstrukcija obstoječega priključka na vodovodno omrežje.  Neposredno ob S robu gradbene parcele na parceli 2275 ko Kašelj se predvidi glavni vodomerni jašek posamezni števci za bivalne enote se predvidijo v objektu in sicer v vsaki etaži objekta 6 števcev dostopnih iz skupnih hodnikov.

Za celoten objekt se predvidi 19 priključkov in sicer 1 skupni odjem ter 18 za posamezno bivalno enoto.

 

2.3 FEKALNA KANALIZACIJA

Predvidena je izvedba novega priklopa na obstoječi jašek na parceli, ki je povezan na javni fekalni vod, ki poteka v cesti.  Na parceli je zbirni jašek v katerega se spelje vsa fekalna kanalizacija objekta – obstoječ  jašek je na ne-povozni površini.

 

2.4 KOMUNALNI ODPADKI

Zabojniki za komunalne odpadke bodo locirani za uvozno rampo kot je prikazano situaciji in tlorisu pritličja. Za potrebe 18 stanovanjskih enot je predvidena postavitev manjšega objekta v katerega se umesti 6  zabojnikov.

 

2.5 METEORNA KANALIZACIJA

Odpadne vode s povoznih površin se preko lovilca olj vodijo v meteorno kanalizacijo, kjer se združijo z meteorno vodo s strešin, iztok je speljan potok Stara voda. Podana je točna koordinata točke meteornega odvodnika (vstop na parcelo – Y=468579,28, X=100603,90; iztok – Y=468578,41, X=100601,46). Pridobljeno je bilo soglasje DRSV.

Izdelana je bila Hidravlična presoja vodnega režima za načrtovano novogradnjo stanovanjskega bloka na zemljišču s parc. št. 2275, 2276, in 2277 k.o. 1770 Kašelj v MOL, izdelovalec Izvor d.o.o..

Posegi v območje poplavne ogroženosti niso dovoljeni. Trajna deponija izkopanega materiala v območje poplavne ogroženosti ni dovoljena.

 

2.6 ELEKTRIKA

Predviden je nov priključek na NN omrežje.

Predmetni objekt se bo priključil na transformatorsko postajo TP0344-CESTA 30. AVGUSTA. Od transformatorske postaje TP0344-CESTA 30. AVGUSTA 5 do predmetnega objekta se predvidi nova NN kabelska kanalizacija z zemeljskimi cevmi SF fi 160mm. Pred objektom se bo namestilo prostostoječo razvodno omaro. Priključne merilne omare se bodo nahajale na zunanji steni stopnišča v garaži.

 

Obstoječi nadzemni vodi na parceli se delno odstranijo ter delno premestijo v zemljo. Obstoječe elektro omarice na gradbeni parceli se odstranijo ter nadomestijo z novimi v kleti novega objekta.

 

2.7 TELEKOMUNIKACIJE

Predviden je nov priključek na telekomunikacijsko omrežje. Mesto priključitve na javni vod je predvideno v novem jašku v Vevški cesti v neposredni bližini gradbene parcele. Povezava do novo predvidenega objekta se izvede nova cevna povezava do kleti.

Obstoječi nadzemni vodi na parceli se odstranijo oz. premestijo v zemljo.

 

2.8 PLIN

Objekt ima predvideno ogrevanje preko dveh plinskih kotlov – za potrebe je predviden nov priključek na plinsko omrežje, priklop v Vevški cesti. Plinska požarna pipa je predvidena na S fasadi objekta.

 

SPOŠTOVANI - NE POZABITE – NAKUP STANOVANJA V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU BLOK VEVČE JE IZJEMNA PRILOŽNOST.

Alfa Int